Onze missie

Een wereld met meer authentieke, stralende en weerbare kinderen

Kinderen hebben iets magisch. Ze zijn puur en helemaal zichzelf. Ze kijken met nieuwsgierige en open ogen naar de wereld. En ze denken vrij van regels, kaders en verwachtingen. Een prachtige onbevangenheid die vaak verdwijnt naarmate ze ouder worden. 

In een tijd waarin veel nadruk wordt gelegd op prestatie, ambitie en perfectie, is dat niet vreemd maar wel onwijs zonde, vinden wij. Er worden namelijk veel keuzes gemaakt op basis van wat zekerheid biedt, wat ‘hoort’ of wat jouw omgeving van jou verwacht. Studiekeuzes worden gebaseerd op goede baangarantie en het kan soms lastig zijn om af te wijken van de gebaande paden. Ook op jongere leeftijd zie je dit terug, namelijk dat kinderen vooral worden beloond voor goede cijfers, mooie (sport)prestaties en braaf gedrag.

Wij vinden het belangrijk om meer ruimte te creëren voor: jezelf zijn, ruimte voor creativiteit, fouten maken en daarvan leren, jezelf en jouw gevoelens ontdekken en leren begrijpen, elkaar leren begrijpen, oordeelloos luisteren, respectvol communiceren, op een gezonde manier je emoties leren uiten, luisteren naar je lichaam en jouw behoeften, vieren dat iedereen anders is, jezelf leren omarmen en ga zo maar door. Zaken die zich niet gemakkelijk laten meten maar die zo belangrijk zijn voor ons welzijn.

Met the bliss project willen we meer ruimte maken voor de dingen die er echt toe doen. De waardevolle levenslessen die ervoor zorgen dat jij een betere connectie met jezelf ontwikkelt en met de wereld om je heen.

Wil jij ook bijdragen aan deze missie?

Waarom de zeven Bliss Kids thema's?

1. Nieuwsgierige bril naar jezelf

Je gevoel is misschien wel je beste raadgever, alleen vergeten we hier soms naar te luisteren. Door met een nieuwsgierige blik naar jezelf te kijken, leer je onderscheid te maken tussen wat je zelf wilt en wat je misschien voor een ander doet (en niet voor jezelf). Met dit thema leren kinderen meer naar zichzelf en hun eigen unieke behoeften te luisteren. Met andere woorden: ze leren wie ze zijn en waar ze blij van worden.

2. Omgaan met emoties

Emoties horen bij het mens zijn. Het zijn raadgevers die signaleren of iets goed of niet goed voelt. Je kunt emoties dus zien als goede vrienden die ons wat komen vertellen. Vaak wordt ons geleerd om onze emoties in te houden of worden we gecorrigeerd als we ons laten gaan. Het is echter belangrijk dat emoties niet worden ingehouden of weggestopt. Door emoties er te laten zijn, kunnen ze namelijk ook weer gemakkelijker verdwijnen. Met dit thema leren kinderen hun emoties beter begrijpen en om deze op een gezonde manier te uiten.

3. Omgaan met tegenslag

Tegenslag en verlies horen bij het leven, maar kunnen lastig zijn om mee om te gaan. Met welke bril jij naar het leven kijkt, bepaalt voor een groot deel hoe jij met vervelende situaties omgaat. Zie je elke situatie als iets waarvan je kunt leren en durf jij je emoties te voelen als deze opkomen? Of kun je vervelende situaties moeilijk loslaten en laat je je er door meeslepen? Met dit thema leren kinderen om op een gezonde manier te kijken naar lastige situaties en hoe je daarmee omgaat.

4. Van hoofd naar lichaam

In onze samenleving leren we vaak om vanuit ons hoofd te leven. Ook negeren we vaak de signalen van ons lichaam, terwijl die ons veel informatie geven over wat we nodig hebben. Met dit thema leren kinderen om meer naar hun lichaam te luisteren zodat ze signalen leren herkennen en hun grenzen leren aangeven.

5. Een positief zelfbeeld creëren

Hoe denk jij over jezelf? Is dat vaak op een lieve of stomme manier? Hoe je naar jezelf kijkt, is bepalend voor hoe je je voelt. Als dat negatief is, kun je je waarschijnlijk best onzeker voelen. Dat is zonde, want iedereen is uniek en helemaal goed zoals hij of zij is. Met dit thema leren kinderen om positiever over zichzelf te denken en praten. Hoe blijer je namelijk bent met jezelf, hoe leuker het leven is.

6. Een groeimindset ontwikkelen

De manier waarop je nadenkt over wat er in je leven gebeurt, is bepalend voor hoe je je voelt. Als je je focust op de mooie dingen in het leven, is er minder ruimte voor negatieve gedachtes. Met dit thema gaan kinderen aan de slag om een groeimindset te ontwikkelen. Op die manier krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze makkelijker omgaan met alles wat op hun pad komt.

7. Open & nieuwsgierige bril naar buiten

Of het nou je moeder, vriend of buurman is, we staan de hele dag met anderen in verbinding. Vaak is dat fijn omdat je dezelfde dingen leuk vindt. Maar het kan ook zijn dat je elkaar niet begrijpt. Dat is natuurlijk helemaal oké, alleen kan het soms lastig zijn om daarmee om te gaan. Met dit thema vieren we dat iedereen uniek is en verschillende opvattingen, ervaringen en wereldbeelden heeft. De een vaak net zo waar als de ander. Kinderen gaan aan de slag met het opzetten van hun nieuwsgierige bril. Daardoor kunnen ze ondanks verschillen nieuwsgierig zijn en blijven naar de ander. Zo bouwen we bruggen!

Winkelwagen